qborg_portfolio-14

Systems Engineering

Systems Engineering (SE) is een onmisbaar stuk gereedschap in het ontwerp en de uitvoering van complexe werken. Qborg heeft in diverse grote infrastructurele projecten een “working knowledge” opgedaan met dit instrument. Zowel aan de zijde van de opdrachtgever in de kunst van het oplossingsvrij functioneel specificeren, als aan de zijde van de opdrachtnemer in verificatie en validatie, maar tevens in het formuleren van afwijkingen, die acceptabel zijn voor beide partijen.

In de praktijk

Peter van Ginneken: ‘Door de jaren heen heb ik te maken gehad met de gevolgen van slecht geformuleerde contracteisen. In de rol van toetser maar ook als verificator heb ik het belang geleerd van de juiste formulering van eisen. Om een eis goed te kunnen formuleren moet de opsteller exact weten wat hij met de eis wil bereiken, of welk risico met de eis wordt afgedekt. Pas als je dit voor jezelf helder hebt is het mogelijk om ondubbelzinnig en SMART te formuleren’.

qborg_portfolio-14

Systems Engineering

Systems Engineering (SE) is een onmisbaar stuk gereedschap in het ontwerp en de uitvoering van complexe werken. Qborg heeft in diverse grote infrastructurele projecten een “working knowledge” opgedaan met dit instrument. Zowel aan de zijde van de opdrachtgever in de kunst van het oplossingsvrij functioneel specificeren, als aan de zijde van de opdrachtnemer in verificatie en validatie, maar tevens in het formuleren van afwijkingen, die acceptabel zijn voor beide partijen.

In de praktijk

Peter van Ginneken: ‘Door de jaren heen heb ik te maken gehad met de gevolgen van slecht geformuleerde contracteisen. In de rol van toetser maar ook als verificator heb ik het belang geleerd van de juiste formulering van eisen. Om een eis goed te kunnen formuleren moet de opsteller exact weten wat hij met de eis wil bereiken, of welk risico met de eis wordt afgedekt. Pas als je dit voor jezelf helder hebt is het mogelijk om ondubbelzinnig en SMART te formuleren’.