qborg_portfolio-23

Toetsing SCB

Op basis van de principes van systeemgerichte contractbeheersing (zoals opgezet door Rijkswaterstaat en Prorail) staat Qborg garant voor het opzetten, voorbereiden en uitvoeren van risico gestuurde product-, proces- en systeemtoetsen en audits. Kortom: doeltreffend risicomanagement.

In de praktijk

Peter van Ginneken: ‘Ik heb uitgebreid ervaring opgedaan met SCB toen ik werkzaam was in opdracht van RWS, als toetser bij de aanleg van de A73 zuid. Na het afronden van deze opdracht heb ik mijn kennis van dit vakgebied verder uitgediept en toegepast op onderhoudswerken. Tevens heb ik binnen Rijkswaterstaat en diverse provinciale organisaties geholpen om SCB te implementeren. Daarnaast heb ik medewerkers opgeleid in deze werkmethode’.

qborg_portfolio-23

Toetsing SCB

Op basis van de principes van systeemgerichte contractbeheersing (zoals opgezet door Rijkswaterstaat en Prorail) staat Qborg garant voor het opzetten, voorbereiden en uitvoeren van risico gestuurde product-, proces- en systeemtoetsen en audits. Kortom: doeltreffend risicomanagement.

In de praktijk

Peter van Ginneken: ‘Ik heb uitgebreid ervaring opgedaan met SCB toen ik werkzaam was in opdracht van RWS, als toetser bij de aanleg van de A73 zuid. Na het afronden van deze opdracht heb ik mijn kennis van dit vakgebied verder uitgediept en toegepast op onderhoudswerken. Tevens heb ik binnen Rijkswaterstaat en diverse provinciale organisaties geholpen om SCB te implementeren. Daarnaast heb ik medewerkers opgeleid in deze werkmethode’.